اهدای 3 جریب زمین به ریاست معارف لوگر

محترم سیف الرحمن ساکن قریه اببازک ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر موازی 3 جریب زمین جهت اعمار مکتب در اختیار ریاست معارف آن ولایت قرار داده است.

mohammadagha  1

به گزارش وزارت معارف، این هموطن، زمین متذکره را جهت اعمار مکتب ابتدایی نسوان بی بی آمنه در اختیار ریاست معارف آن ولایت قرار داده است تا شاگردان مکتب متذکره از تعمیر اصلی و مجهز مستفید گردند.

وزارت معارف کشور ضمن سپاس گذاری از اقدام نیک این هموطنان ما، از سایر هموطنان می خواهد تا با مساعدت شان معارف خود را یاری رسانند.

 

منبع: شبکه اطلاع رسانی افغانستان

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn