روز های خانواده های مسلمان

  انجمن کلتوری افغانها در سویدن افتخار دارد که روز های خانواده های مسلمان را با دعوت رسمی استاد سید خبیب سادات و با اشتراک جمع از افغانهای متدین در نمایشگاه بزرگ شهر اِستاکوهلم به موفقیت برگزار کند.

Image 3 200 copy

برنامه سرتاسری خانواده های مسلمان (MFD) در نمایشگاه بزرگ شهر اِستاکوهلم (Älvsjömässan) همه ساله برگزار میگردد و هزاران مسلمان از سرتاسر سویدن درآن شرکت می کنند. هدف از برگذاری

روزهای خانواده های مسلمان (MFD) این است که مسلمانان  ازگروه ها و ملیت های مختلف بطور طبیعی  دورهم جمع شوند. این کنفرانس  باید برای هرکس که می خواهد شامل  جامعه مسلمانان شوند، چیزی داشته باشد ویا داشته های آنها را تقویت بخشد.

   تأکید برآموزش عمومی  و دید و وادید خانواده های مسلمین است تا احساس هویت اسلامی اشتراک کنندگان به عنوان یک مسلمان، صرف نظراز سن، جنس، وضعیت تأهل و ملیت، تقویت گردد. ملاقات خانواده های مسلمان سبب می گردد تا زمینه تعامل در بین مسلمین نیز فراهم گردد. خوشبختانه امسال استاد محترم سید خبیب سادات مجری برنامه امت وسط به همکاری انجمن کلتوری افغانها نیز دعوت شده بودند. کنفرانس با اشتراک تعدادی از برادران و خواهران مسلمان، روز شنبه تاریخ 26 مارچ، ساعت 14.00 بعد از ظهر، با سخنرانی استاد سادات آغاز شد. سخنرانی استاد سادات در مراحل مختلف زمان بندی شده بود، فرصت کافی برای مشترکین داده شد تا سوالات شانرا از استاد سادات مطرح کنند و جواب های مقنع دریافت کنند. کنفرانس طبق برنامه حوالی ساعت 18:45 با موفقیت به پایان رسید.

Ustad Sadat 380

منبع: انجمن کلتوری افغانها در سویدن   http://www.afghanan.se

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn