امیر حبیب الله خان کلکانی د رسول الله د دین خادم

ریښتونی او د هر ډول تبعیض څخه پاک تاریخ:

Khwaja Kamran's photo.

کله چې امان الله خان د نهه ۹ میاشتني سفر څخه راستون شو، لومړنی کار ئې دا وکړ چې کابینه ئې راوغوښته او د خپلې ښځې سر څخه څادر لرې او د کابل په څلورو دروازو کې عسکر ودراوه او حکم وکړ چې:
هغې ښځې کابل ته دننه مه پریږدۍ چې حجاب لرونکې وي.
نو لنډه به کړو چې بغاوتونه پیل شو.
لومړی د لوی پکتیا خلکو بغاوت وکړ،

دوهم د ننگرهار ولایت د شینوارو او ورسره د خوگیاڼو خلک هم ؤ او دریم د شمالي خلکو چې مشري ئې امیر حبیب الله کلکانی کوله بغاوته پیل شوي ؤ.
د امان الله خان دا کړنې د افغان مسلمان ملت ته د منلو وړ نه ؤ، هم د اسلام خلاف کار ؤ او هم د افغانستان ملی فرهنګ ته په سپکه وکتل.
خو امان الله خان قندهار په لورې وتښتید او بیا اټالیا هیواد ته پناه یووړ، په همدې ترڅ کې امیر حبیب الله کلکانی ځان د افغانستان واکمن ونومول او واکمن شو.
په همدې وخت کې نادر خان د افغانستان هیواد څخه انګریزانو ته سفیر ټاکل شوی ؤ، نادر خان ئې وهڅاوه تر څو واکمن د انګریزانو امر منونکی ووسي.
نادر خان چې کله کابل ته ورسید د یو څه خبرو ورسته د امیر حبیب الله کلکانی سره د واک د ګدۍ غوښتونکی شو او امیر ته د خادم رسول الله ویلو سره وویل چې: موږ له تا او د تا له ملګرو سره کوم ستونزه نه لرم او په آزادانه ډول ژوند کولائې شئ.
نو دغه تړون د قرآن عظیم الشان په پاڼو ولیکل او مهر ( ټاپه) شو.
سره له دې چې دا تړون هم شوی ؤ خو بیا هم نادر خان چَل او فریب ئې وکړ، او د رسول الله د دین خادم سره د ملګرو د دار تختې ته جګ کړ او په شهادت ئې ورساوه.

خو د نادر خان پلویانو د نادر غدار د پاکولو د ثابتیدو لپاره د درواغو تاریخونه ولیکل چې دا ئې سمره وه.
پدې نه پوهیدل چې حق حتماً ځان ښکاره کوي او پټ نه پاتې کیږي.


Khwaja Kamran's photo.
 
 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn