بعد از 87 سال حق علیه باطل پیروز گردید!

‎حمایت از خاک سپاری پيكر شهید امیر حبیب الله خادم دين رسول الله و يارانش‎'s photo.

هموطنان مبارز و مجاهد و عدالت پسند، پیروزه تاریخی مبارک باد!
در پی تلاش‌ها و زحمات هفت ماهه کمیسیون اعزاز و به خاک‌سپاری امیر حبیب الله، خادم دین رسول الله و حمایت قاطعانه ملت مسلمان و مبارز افغانستان، سرانجام، خاک‌سپاری، اعلی‌حضرت، غازی، امیر حبیب الله، خادم دین رسول الله، انجام شد.

 

Image may contain: crowd, outdoor and one or more people

کمیسیون اعزاز و به خاک‌سپاری امیر حبیب الله، خادم دین رسول الله، در این روز تاریخی و به مناسبت این پیروزی بزرگ ملت مسلمان، از تمامی مبارازان راستین و اشتراک کننده گان مراسم خاک‌سپاری از ته دل ابراز سپاس و امتنان می‌کند. بی تردید که تلاش ها و زحمات جوانانی که در روز خاک‌سپاری، پیکر های شهدا را زیر آفتاب سوزان، بر شانه های شان نیمی از کابل را پیمودند، نزد خداوند بزرگ و ملت قهرمان بی پاداش نخواهد ماند.
تاریخ به هیچ وجه، قهرمانی و رشادت آن بزرگان و جوانانی را که یک پارچه بر خواسته های برحق و دادخواهانه‌ای کمیسیون اعزاز و به خاک‌سپاری امیر حبیب الله، خادم دین رسول الله ایستاده‌گی کرده فدا کاری به خرج دادند، فراموش نخواهد کرد.
جا دارد یک سپاس‌گذاری ویژه از باشنده گان و اهالی منطقه شهرآرا بابت آن همه فدا کاری و مزبانی گرم از عزا داران شهید، شاه کلکانی و یارانش، در روز خاک‌سپاری به جا آوریم.
کمیسیون اعزاز و به خاک‌سپاری همچنان از بزرگان و متنفذین که در رفع چالش های پیش آمده در روز خاک‌سپاری تلاش کردند را، می‌ستاید و پاس می‌دارد.
ما در مشوره و همکاری با تمامی اقشار، نهاد ها، جنبش ها، بزرگان سیاسی، متنفذین و جوانان، به اعزاز اعلی‌حضرت، غازی، امیری حبیب الله، خادم دین رسول الله، ادامه می‌دهد.
از روز به خاک‌سپاری اعلی‌حضرت، شاه کلکانی، تا کنون برنامه های گوناگون فرهنگی و مردمی ادامه دارد و این برنامه ها در طول هفته شهید و پس از آن ادامه خواهد داشت.
در پایان کمیسیون اعزاز و به خاک‌سپاری به هیچ نهاد و فرد اجازه نمی‌دهد که از فرصت پی‌آمد به اهداف سیاسی و نفاق افگنی استفاده کند. هر نوع پیام، موضع‌گیری، فیصله و اعلامیه فقط با نشر شدن از همین دریچه مورد تأید کمیسیون اعزاز و به خاک‌سپاری می‌باشد.

 ‎حمایت از خاک سپاری پيكر شهید امیر حبیب الله خادم دين رسول الله و يارانش‎'s photo.

با احترام
کمیسیون از و به خاک سپاری امیر حبیب الله خادم دین رسول الله

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn