معرفی کوتاه ولایت لوگر

ولايت لوگر در ٦٥ کيلومترى جنوب کابل موقعيت دارد که درشمال با کابل ، در جنوب با پکتيا ، در شرق با ننگرهار و در غرب با ولايات ميدان وردک و غزنى همسرحد است .ولایت لوگر ۴۵۶۸۰۰ کيلومتر مربع مساحت دارد و باشندگان آن از اقوام تاجیک، سادات، هزاره و پشتون تشکیل شده است.
 تاسال ١٣٤٣ه ش يک منطقه مربوط به ولایت کابل بود یا حصۀ پایتخت افغانستان بود، اما در جريان همين سال بحيث يک ولايت جدا اعلان گردید . مرگز ولایت لوگر شهر پل علم میباشد. این ولایت در مجموع ۶۵۷ قریه دارد.

   ولسوالى ها :
 ولايت لوگر شش ولسوالى دارد که عبارت اند از:


·         ولسوالی محمد آغه

 ·         ولسوالی برکی برک

 ·         ولسوالی خوشی

 ·         ولسوالی چرخ

 ·         ولسوالی خروار

 ·         ولسوالی ازره

اقوام مستقر در آن عبارت است از : اجیکان، خواجگان، سادات، مسعود، وزير نايب خيل، علی خیل، ملایم خیل، عثمان خیل، بقاخیل، خانان خیل، احمدزى، ستانکزى، عبدالرحيمزى، ناصر، اور مړ و کوچى ها وغیره میباشد.

  بندهاى آب :
در ولايت لوگر سه بند بزرگ آب وجود دارد که به نام هاى خروار،آب تک و کرومبى ياد ميشود و اعمار آن باعث آبيارى برخى بيشتر زمين هاى زراعتى  خواهد شد.
آب بند خروار در خروار، آب تک در خوشى و کرومبى در ولسوالى بره کى برک موقعيت دارد.

بند نسبتاً کوچک آب بنام بند آب سرخ آب نیز وجود دارد که علاوه از قریه سرخ آب، قریه زرغون شهر را نیز آبیاری میکند.

بند سرخ آب


  
 فرهنگ :
فعاليت هاى ادبى در ولايت لوگر هرچند مثل ولايات ديگر توسعه نيافته؛ اما صفر هم نيست .
مشاعره سالانه "سنځل گل" اکنون در اين ولايت برگزار ميشود که علاوه بر کابل نوسيندگان و شاعران ساير ولايت کشور نيز در آن اشتراک مى نمايند .
علاوه بر آن دو نهاد فرهنگى نيز در اين ولايت فعال است و شمارى از راديوهاى موجود درلوگر نيز برنامه هاى ادبى به نشر  ميسپارد .
 علاوه بر آن يک جريده نيز به چاپ ميرسد و کورس هاى خطاطى، صنايع دستى ، رسامى و کورس  ديگر نيز به کمک ادارات و موسسات بين المللى براى زنان ايجاد گرديده است.
هر چند نا امنى به محافل موسيقى نامدار لوگر تاثير کرده ؛ اما هنوز هم در مناطق زياد گرم است .
لوگر بحيث يک منطقه تاريخى از اثار و مناطق تاريخى پُراست .
مناطق تاريخى اين ولايت طى يک دهه گذشته بسيار آسيب پذير، غصب و کندن کارى خود سر در بعضى از مناطق آن صورت گرفته که اين اثار را متضرر ساخته است .
کندن کارى دو  مجسمه طلا که يک زن و يک آن مرد است ، آن در زمان حاکميت طالبان در منطقه تخت جميشد سجاوند لوگر صورت گرفته و به پاکستان قاچاق گرديده که هنوز هم معلومات در مورد سرنوشت آن در دست نيست .
 همچنان ١٥ مجسمه مس عينک که از طلا، گچ  و نقره ساخته شده بود، به شکل غير قانونى کندن کارى شده است .
هر چند نيروهاى امنيتى در معدن مس عينک به هدف حفظ اثار تاريخى جابجا شده و کندن کارى هاى مسلکى آغاز شده ؛ اما وضعيت برخى بيشتر مناطق هنوز هم بهتر نيست .
 ولايت لوگر در چرخ، سجاوند، خروار ( کافر کوت )، مس عينک ، جمشيد تخت ، زرغون شهر (زيارت خواجه صدر اوليا) کوه سلطان صاحب و همچو صدها مناطق ديگر تعداد زيادى از اثار تاريخى دارد  که قدامت تاريخى آن تا هزار سال ميرسد .
 
 مشاهير :
ولايت لوگر با در نظرداشت قدامت تاريخى خود، زادگاه يکتعداد مشاهير چون مولانا يعقوب چرخى، غازى امين الله لوگرى، علامه فيضانى ، بهايى جان آغا، محمدجان خان محمداغى، بايزيد روښان و همچو شخصيت هاى ديگر نيز است که نام هاى آنان يک بخش تاريخ  ميباشد.

 رسانه ها:
در ولايت لوگر علاوه بر رسانه هاى دولتى ، در حدود ١٣ رسانه شخصى و مستقل نيز وجود دارد .  اکنون راديوهاى زينت، استقلال، اتفاق، ملى پيغام ، څرک، راديوهاى ملى و تلويزيون ملى فعال است .علاوه بر اين مجلات صداى جوانان، المپيک، مجله ماهانه اتحاديه جوانان، ستورى و مجله ورزشکار چاپ ميشود .
 
 معارف :
روند معارف در چند سال گذشته خيلى رشد کرده و برخى بيشتر مردم نسبت به سابق اطفال خود به مکتب روان کرده اند. در اين ولايت مجموعاً ٢٥٩ باب مکتب وجود دارد که ازجمع آن٦٧ ليسه ، ٧٣ آن متوسطه و متباقى آن مکاتب ابتدايه ميباشد.
 اکنون ۱۳۳۸۵۵شاگرد مصروف فراگيرى تعليم در لوگر است که از جمع آنها  ۴۰۸۳۶دختر است .علاوه بر مکاتب ١٩ باب مراکز دينى نيز در اين ولايت موجود است که يک باب آن دارالعلوم ، ٣ باب دار الحفاظ و متباقى مدارس دينى ميباشد که ٣١٣٥ تن شاگرد مصروف تعلم در آن است ، همچنان سه ليسۀ تخنيکى و مسلکى و دو باب مکتب شخصى در آن فعاليت دارد .


 صنعت :
ولايت لوگر در اين بخش چندان مطرح نيست وکدام جايگاه خاص ندارد؛ اما کار هاى کوچک صورت ميگيرد.
 
 زراعت :
ولايت لوگر يکى از ولايات زراعتى ميباشد که هشتاد در صد اقتصاد مردم آن متکى با زراعت ميباشد .
زارعين اين ولايت همه سال هزاران تن محصولات زراعتى از ۵۱۵۰۰ جريب زمين آبى و ۳۴۳۰۰ للمى به دست مى آورند.
در ولايت لوگر همه ساله هزارتن تُن گندم، جوار ، لوبيا ، جو و سبزيجات مختلف کاشته و بعداً علاوه بر ولايت لوگر به ولايات کابل، پکتيا و خوست فرستاده ميشود .
همچو ميوه جات مختلف چون( سيب، انگور، زردالو و بادام ) نيز توليد ميشود که نهال هاى آن در ۳۲۲۷ هکتار زمين کاشته شده و همه سال حاصل ميدهد . ولايت لوگر تاکنون فارم ها ندارد .


بازى ها :
علاوه بر بازى هاى عنعنوى ، شمارى از بازى هاى عصرى نيز در اين ولايت مروج است و آمريت وروزسى ده ها کلپ دارد .
بازى هاى فوتبال، واليبال ، کرکت ، بوکس ، تکواندو ، ووشو ، کانکفو ، بوکسينگ و سطرنج نيز در اين ولايت شایقین زیاد دارد. بازى هاى کوشتى و دوش نيز شامل بازى هاى عنعنوى لوگر ميباشد.

{jcomments on} 

ولايت لوگر در ٦٥ کيلومترى جنوب کابل موقعيت دارد که درشمال با کابل ، در جنوب با پکتيا ، در شرق با ننگرهار و در غرب با ولايات ميدان وردک و غزنى همسرحد است .ولایت لوگر ۴۵۶۸۰۰ کيلومتر مربع مساحت دارد و باشندگان آن از اقوام تاجیک، سادات، هزاره و پشتون تشکیل شده است.
 تاسال ١٣٤٣ه ش يک منطقه مربوط به ولایت کابل بود یا حصۀ پایتخت افغانستان بود، اما در جريان همين سال بحيث يک ولايت جدا اعلان گردید . مرگز ولایت لوگر شهر پل علم میباشد. این ولایت در مجموع
۶۵۷ قریه دارد.

   ولسوالى ها :
 ولايت لوگر شش ولسوالى دارد که عبارت اند از:


·         ولسوالی محمد آغه

·         ولسوالی برکی برک

·         ولسوالی خوشی

·         ولسوالی چرخ

·         ولسوالی خروار

·         ولسوالی ازره

http://logar.se/images/bildar-fa/1620476_1380851882180061_716061750_n.jpg

اقوام مستقر در آن عبارت است از : اجیکان، خواجگان، سادات، مسعود، وزير نايب خيل، علی خیل، ملایم خیل، عثمان خیل، بقاخیل، خانان خیل، احمدزى، ستانکزى، عبدالرحيمزى، ناصر، اور مړ و کوچى ها وغیره میباشد.

 بندهاى آب :
در ولايت لوگر سه بند بزرگ آب وجود دارد که به نام هاى خروار،آب تک و کرومبى ياد ميشود و اعمار آن باعث آبيارى برخى بيشتر زمين هاى زراعتى  خواهد شد.
آب بند خروار در خروار، آب تک در خوشى و کرومبى در ولسوالى بره کى برک موقعيت دارد.

بند نسبتاً کوچک آب بنام بند آب سرخ آب نیز وجود دارد که علاوه از قریه سرخ آب، قریه زرغون شهر را نیز آبیاری میکند.

http://logar.se/images/bildar-fa/BandiSorkhaab.jpgبند سرخ آب


  
 فرهنگ :
فعاليت هاى ادبى در ولايت لوگر هرچند مثل ولايات ديگر توسعه نيافته؛ اما صفر هم نيست .
مشاعره سالانه "سنځل گل" اکنون در اين ولايت برگزار ميشود که علاوه بر کابل نوسيندگان و شاعران ساير ولايت کشور نيز در آن اشتراک مى نمايند .
علاوه بر آن دو نهاد فرهنگى نيز در اين ولايت فعال است و شمارى از راديوهاى موجود درلوگر نيز برنامه هاى ادبى به نشر  ميسپارد .
 علاوه بر آن يک جريده نيز به چاپ ميرسد و کورس هاى خطاطى، صنايع دستى ، رسامى و کورس  ديگر نيز به کمک ادارات و موسسات بين المللى براى زنان ايجاد گرديده است.
هر چند نا امنى به محافل موسيقى نامدار لوگر تاثير کرده ؛ اما هنوز هم در مناطق زياد گرم است .
لوگر بحيث يک منطقه تاريخى از اثار و مناطق تاريخى پُراست .
مناطق تاريخى اين ولايت طى يک دهه گذشته بسيار آسيب پذير، غصب و کندن کارى خود سر در بعضى از مناطق آن صورت گرفته که اين اثار را متضرر ساخته است .
کندن کارى دو  مجسمه طلا که يک زن و يک آن مرد است ، آن در زمان حاکميت طالبان در منطقه تخت جميشد سجاوند لوگر صورت گرفته و به پاکستان قاچاق گرديده که هنوز هم معلومات در مورد سرنوشت آن در دست نيست .
 همچنان ١٥ مجسمه مس عينک که از طلا، گچ  و نقره ساخته شده بود، به شکل غير قانونى کندن کارى شده است .
هر چند نيروهاى امنيتى در معدن مس عينک به هدف حفظ اثار تاريخى جابجا شده و کندن کارى هاى مسلکى آغاز شده ؛ اما وضعيت برخى بيشتر مناطق هنوز هم بهتر نيست .
 ولايت لوگر در چرخ، سجاوند، خروار ( کافر کوت )، مس عينک ، جمشيد تخت ، زرغون شهر (زيارت خواجه صدر اوليا) کوه سلطان صاحب و همچو صدها مناطق ديگر تعداد زيادى از اثار تاريخى دارد  که قدامت تاريخى آن تا هزار سال ميرسد .
 
 مشاهير :
ولايت لوگر با در نظرداشت قدامت تاريخى خود، زادگاه يکتعداد مشاهير چون مولانا يعقوب چرخى، غازى امين الله لوگرى، علامه فيضانى ، بهايى جان آغا، محمدجان خان محمداغى، بايزيد روښان و همچو شخصيت هاى ديگر نيز است که نام هاى آنان يک بخش تاريخ  ميباشد.

 رسانه ها:
در ولايت لوگر علاوه بر رسانه هاى دولتى ، در حدود ١٣ رسانه شخصى و مستقل نيز وجود دارد .  اکنون راديوهاى زينت، استقلال، اتفاق، ملى پيغام ، څرک، راديوهاى ملى و تلويزيون ملى فعال است .علاوه بر اين مجلات صداى جوانان، المپيک، مجله ماهانه اتحاديه جوانان، ستورى و مجله ورزشکار چاپ ميشود .
 
 معارف :
روند معارف در چند سال گذشته خيلى رشد کرده و برخى بيشتر مردم نسبت به سابق اطفال خود به مکتب روان کرده اند. در اين ولايت مجموعاً ٢٥٩ باب مکتب وجود دارد که ازجمع آن٦٧ ليسه ، ٧٣ آن متوسطه و متباقى آن مکاتب ابتدايه ميباشد.
 اکنون ۱۳۳۸۵۵شاگرد مصروف فراگيرى تعليم در لوگر است که از جمع آنها  ۴۰۸۳۶دختر است .علاوه بر مکاتب ١٩ باب مراکز دينى نيز در اين ولايت موجود است که يک باب آن دارالعلوم ، ٣ باب دار الحفاظ و متباقى مدارس دينى ميباشد که ٣١٣٥ تن شاگرد مصروف تعلم در آن است ، همچنان سه ليسۀ تخنيکى و مسلکى و دو باب مکتب شخصى در آن فعاليت دارد .


 صنعت :
ولايت لوگر در اين بخش چندان مطرح نيست وکدام جايگاه خاص ندارد؛ اما کار هاى کوچک صورت ميگيرد.
 
 زراعت :
ولايت لوگر يکى از ولايات زراعتى ميباشد که هشتاد در صد اقتصاد مردم آن متکى با زراعت ميباشد .
زارعين اين ولايت همه سال هزاران تن محصولات زراعتى از ۵۱۵۰۰ جريب زمين آبى و ۳۴۳۰۰ للمى به دست مى آورند.
در ولايت لوگر همه ساله هزارتن تُن گندم، جوار ، لوبيا ، جو و سبزيجات مختلف کاشته و بعداً علاوه بر ولايت لوگر به ولايات کابل، پکتيا و خوست فرستاده ميشود .
همچو ميوه جات مختلف چون( سيب، انگور، زردالو و بادام ) نيز توليد ميشود که نهال هاى آن در ۳۲۲۷ هکتار زمين کاشته شده و همه سال حاصل ميدهد . ولايت لوگر تاکنون فارم ها ندارد .


بازى ها :
علاوه بر بازى هاى عنعنوى ، شمارى از بازى هاى عصرى نيز در اين ولايت مروج است و آمريت وروزسى ده ها کلپ دارد .
بازى هاى فوتبال، واليبال ، کرکت ، بوکس ، تکواندو ، ووشو ، کانکفو ، بوکسينگ و سطرنج نيز در اين ولايت شایقین زیاد دارد. بازى هاى کوشتى و دوش نيز شامل بازى هاى عنعنوى لوگر ميباشد.

{jcomments on} 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn