بُرگ

معلومات مختصری راجع به قریه بُرگ

دبرگ جغرافیی موقعیت

همدارنگه دی سمی کلتور اورسم ورواج برگ دموقعیت په اساس دمنی درخ کنداو کاریزو زرغون شهر اوسرخاب په منح کی چی دی سیمی داروی شکل غوره کری.په همدی اساس اب هوا یی دیره صافه اولژ شخه غوندی ده چی۱۲۰زره جربه حمکه داتکل له مخی کمه زیاته اباده اوخرابه لری چی اوبه یی دکاریزواوچینو نه دی او %۹۹اباده حمکه یی دبادامو وچی میوی ونی دی اوشاوخوا ۱۲۰۰فامیله موجوده خلک په همدی سیمه کی استوگن دی.

10637968 346270115532308 2035508493 n

نوموری قوم دنفوس له نگاه نه دیر پنحیدلی له اصله احمدزی دی خو په قوم عسی خیل دی اودغه قوم تول دیوه پلار اولاده ده چی بیا په ۱۹پلرو ویشل شوی اوتول په یوه اتفاق واتحاددی اوهره فیصله یی په غوح اکثریت سره وی چی ۹۸%خلک یی باسواده دی چی ددوی راسه درسه (ارتباطات)دلوگر دمحمدآغی ولسوالی سره دی.دیادولوورده چی دغه دبرگ سیمه دمحمدآغی په ختیحه حنده کی په عموم کی پروت یوکلی ده اوداسی خلک پکی ول چی ظاهرشاهی فیصلی به دپستو په لحاظ دلت.

دبرگ دعیسی خیلودقوم پیژندنہ:

فیروزآبادایو باعزتہ قدرمن تجروبہ کارپہ پشتنی مسائلوپوہ اوھوشیارسڑی وہ پہ خبل قوم مھربانہ اودکشرانونازاودلویانو احترام ساتونکی وہ دزوکڑی نیٹہ یی معلومہ نہ دہ خودوفات نیٹہ یی 1226ھ کال دہ دفیروزآباسلسلہ چی احمدآباتہ رسیژی 1فیروزدبازمیر دسیدمیر دلاجمیر دگاگو دآذاد دمیرگل دمستی دتانی دخسو دعیسی داحمدابا زوی داحمدآبادزامنونہ یوھم عیسی دہ چی موژتہ خلک عیسی خیل وایی پہ دی کی میرگل دخپلوورونو تارو,بازو اونیکنام نہ جدااودبرگ سیمی تہ راغی دبرگ زمکہ دمیرگل دزامنوترمنز پہ 19 اودو وویشلہ دویش پہ سلسلہ کی چی کومہ زمکہ دفیروزپلارتہ ورسیدہ ہغہ یی دڈیروزامنوترمنزوویشلہ اودری زامن یی کابل تہ لاڑل اوفیروز پہ برگ کی پاتی شولہ خپل پلارسرہ ترمرگہ پوری.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

زرغون شهر

معلومات مختصری راجع به زرغون شهر

 زرغون شهر یکی از قریه‌های مشهور ولسوالی محمد آغه می‌باشد که حدودآ ۱۰۰۰۰ ده هزار خانه درآن زندگی داشته و تقریبا ۸۰٪ مردم این قریه با سواد هستند. این قریه تا سال 1329 به نام سبز آباد یاد می شد و در این سال بنابر حکم وزیر محمد گل خان مهمند متعصب به زرغون ښار (شهر سبز ) تبدیل گردید به گفته بعضی از مورخان زرغون شهرپایتخت یکی از پادشاهان قدیم در افغانستان بوده که از خانه ‌های قدیمی و کاریز‌های کهن آن نیز هویداست. این قریه دارای یک تعداد زیارت ها بوده که در سطح مملکت مشهور می باشد یکی از زیارت ها این قریه زیارت خواجه صدر اولیا بوده که حکایت معروف ذیل مربوط آن می باشد: شبی خواجه بالای بستر مادر بیمار استاده بود که مادر او از او آب خواست خواجه رفت و آب آورد ولی وقتی که دوباره آمد دید که مادر به خواب رفته است او منتظر استاده شد که مبادا مادر از خوب بیدار شود و بی آب نماند او تا زمانی منتظر شد که آب را یخ بست وقتی که مادر بیدار شد و خواجه را دیدخیلی خوشحال شد و دعا کرد خدایا پسر مرا از بهترین دوستان خود گردان و خواجه نسبت به همین دعا به صدر اولیا معروف گردید، مردم از هر گوشه و کنار کشور به مزار خواجه برای زیارت و اتحاف دعا حضور به هم می رسانند.

zarghonshar- 0 

زیارت علی ملنگ، خوجه عبدل شاه دیوار سوار هم در زرغونشهر موقعت دارد.

معروف ترین دهات این قریه عبارت اند از علی خیل یا قلع بقا، ملایم خیل، ده منه که، ماله خیل، سر گاریز، قلعه سرسفیدها، زرگرها، باغ شاه، فورمولیها، شش قلعه، ته ده، کاریز سعید.

 

معارف

بیشر مردم این قریه به زبان پارسی قدیم گپ میزنند و تاجیک تبار میباشند، در طول تاریخ خانواده ها از اطراف زرغونشهر ( از سرخ آب، مزگین، بورگ وغیره) به زرغونشهر نقل مکان کردند و ساکن گردیده اند که به زبان پشتو گپ میزنند و برادروار باهم زندگی میکنند. قریه زرغون شهر با داشتن یک لیسه (لیسه عالی زرغونشهر) و چندین مکتب متوسطه و ابتدایه برای پسران و دختران دارد. این شهر در وقت خود یک شهر تمدن اسلامی بوده و از دیر به این سو یک مدرسه دینی داشته که طالبان دین از چهار گوشه لوگر به این شهر میامدندو علم دینی کسب میکردند...

 

کشاورزی

در حدود نیمی از خانواده به شغل دهقانی با کشت گندم، جواری و باغبانی تاکستان های انگور ، درختان سیب و غیره مشغول میباشند. این مردم برای آب یاری زمین های خود از بند آب سرخ آب استفاده میکنند.

 

 

جهاد و مقاومت

در زمان جهاد و مقاومت علیه بیگنانه گان بخصوص در مقابل تجاوز روسیه به افغانستان زرغون شهر و مردم قهرمان زرغونشهر نقش اساسی و برازنده را اداء کردند. زرغوشهر با موقعت مخصوص خود میزبان مجاهدین که از راه زرغونشهر بطرف پاکستان رفت آمد میکرند بود. زرغون شهر مرگز تجموع و شورا های مجاهدین نیر بود. قومندان سرشناس این قریه عبارت اند از نصرالدین، انجینیر صابر وغیره.

{jcomments on} 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn