زیارتگاه خوجه صدر اولیا در قریه زرغونشهر ولسوالی محمد آغه

زیارت خوجه صدر اولیا

زیارتگاه خوجه صدر اولیا در قریه زرغونشهر ولسوالی محمد آغه 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn